Učenjem o zavičaju  leptir veliki livadni plavac, bio je pravi izazov za učenike, koji su ga izradili s puno mašte i ljubavi. Leptiri ususret njihovom danu ukrasili su prekrasno drveće ispred škole.  Kako smo uživali u radu, a na kraju i izložbi pogledajte sami.

Đurđica Pošta

5

3

4

2