Učenici 3. c i 1. b su sa svojim učiteljicama također aktivno sudjelovali obilazeći štandove, promatrajući eksperimente, slušali predavanja i tome slično.

Dan za znanost naziv je projekta Gimnazije koji je pokrenut radi promicanja i popularizacije znanosti. Cilj je projekta okupiti što veći broj sudionika svih uzrasta koji će – prema vlastitu odabiru – interaktivno sudjelovati u nizu aktivnosti s područja matematike, fizike, kemije, biologije, elektrotehnike i psihologije. Cjelodnevno druženje odvija se u Gimnaziji „Fran Galović“, a znanstvenici i njihovi asistenti posjetiteljima na privlačan i zabavan način približavaju brojne znanstvene sadržaje. Ostvarivanje projekta omogućuju znanstvenici i znanstvene ustanove s kojima Gimnazija već godinama surađuje ili suradnju tek otpočinje. „Dan za znanost“ još je jedan projekt kojim Gimnazija gradi svoju prepoznatljivost slijedeći poznatu misao da je znanje moć.

Slike govore više od riječi: Bookcreator - Dan za znanost 2023.

                                                                                                                       Boris Tonc i Željka Hanžek