Zaposlenici škole

 

Školska godina 2017./2018.

 

Ravnateljica

  • Gordana Gazdić Buhanec

Učitelji/ce razredne nastave

  • Sanja Šikić Rupa
  • Ljupka Mihailović
  • Karmen Bardek
  • Dragana Dukarić
  • Dragana Ledinski
  • Đurđica Pošta
  • Suzana Hergotić
  • Dubravka Piščević
  • Natalija Sočev
  • Ines Geršić-Bodinovac
  • Sanja Brkić
  • Senka Pintarić
  • Ivana Zrinjski
  • Lana Culek
  • Maja Gal
  • Sanja Figač
  • Jelena Sabolić
  • Mladen Fajdetić

Učitelji/ce predmetne nastave

Hrvatski jezik

  • Mihaela Juriša
  • Marija Levak
  • Helena Jakopiček
  • Danijela Tenčić

Likovna kultura

  • Lada Gudić

Glazbena kultura

  • Irena Falat

Engleski jezik

  • Martina Kobaš
  • Ema Tkalec
  • Helena Levak
  • Sanja Ivačić

Matematika

  • Hrvoje Šelimber
  • Željka Hojsak
  • Vladimir Bermanec

Priroda, Biologija, Kemija

  • Valentina Kancijan
  • Goran Višak
  • Ivana Strbad

Fizika

  • Boris Tonc

Povijest

  • Darko Sočev 
  • Lidija Vranar

Geografija

  • Mirjana Kalavarić
  • Mirjana Novoselec

Tehnička kultura

  • Anka Gačić
  • Nada Križaj

Tjelesna i zdravstvena kultura

  • Danijela Šimek
  • Hrvoje Kodrić

Informatika

  • Danijel Balaško
  • Vedrana Đurkan

Vjeronauk

  • Đurđica Šmic
  • Igor Jurić
  • Andriana Oštrkapa

Njemački jezik

  • Helena Balaško
  • Nino Klobučarić

Francuski jezik

  • Tamara Varović

Stručni suradnici/ce

  • Luca Matić – školska knjižničarka
  • Mihaela Telebar – socijalna pedagoginja
  • Mamče Ilić – školski psiholog

Ostali djelatnici/ce

  • Maja Blažek – tajnica
  • Marica Blažeković – voditeljica računovođa
  • Kristina Rizk – računovodstvena referentica
  • Danijel Coban – domar
  • Marijan Plavec - domar
  • Marija Jaić - kuharica
  • Željko Glavica - kuhar
  • Tomislav Vugrinec - kuhar
  • Nataša Milivojević - kuharica, PŠ Reka
  • Davorka Gregurek - spremačica
  • Marija Mujić - spremačica
  • Jasminka Pintar - spremačica
  • Lana Vađunec - spremačica
  • Damir Maček - dostavljač/spremač
  • Ivančica Božić - spremačica
  • Mirela Cvrtila - spremačica, PŠ Jagnjedovec