Kontakti - za više informacija kliknite na željeni kontakt

Projekt "Živjeti zdravo" - Volonteri u parku

Hvalevrijednu suradnju u sklopu projekta “Živjeti zdravo” Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji se provodi na području cijele Republike Hrvatske pod nazivom „Volonteri u parku“ sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda ostvarile su učiteljice naše škole Sanja Brkić, Suzana Hergotić, Ljupka Mihailović, Đurđica Pošta i Sanja Šikić Rupa s učenicima.

Visoko motivirane izravnim uključivanjem u nacionalan projekt kojem je bio za cilj promicanje zdravlja u osoba svih dobnih skupina učiteljice su se individualno ili zajedno planski pripremale. Stručno osmišljenim aktivnostima poticale učenje pravilnih izvođenja određenih motoričkih gibanja, obogatile su i upotpunile redovitu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. Različitim i djeci zanimljivim igrama poticale i razvijale interes učenika za bavljenje tjelesnom aktivnošću, razvijale prihvaćanje i uvažavanje različitosti između učenika, razvijale i jačale samopouzdanje i svladavanje straha, razvijale osposobljavanje za timski (skupni) rad te boravkom u prirodi pridonosile većoj kvaliteti življenja, razvijale odgovornost tijekom rada i primjenu socijalno prihvatljivog i ljubaznog ophođenja prema drugima.

Nakon projektnih aktivnosti učiteljice su provele s učenicima evaluaciju, a odgovori učenika bili su učiteljicama pohvala i podrška, ali ujedno i veliki poticaj za sudjelovanjem u istom projektu svake sljedeće godine ili uključivanje učenika u slične.

Grad Koprivnica zahvalio se učiteljicama i učenicima što su se 2020. godini uključili u projekt „Živjeti zdravo“, aktivnost „Volonteri u parku“.

Poveznica Grada Koprivnice

https://koprivnica.hr/novosti/volonteri-u-parku-u-2020-godini/

Učiteljica Suzana Hergotić