Vijeće roditelja

Članovi vijeća roditelja 2017-2018.

MATIČNA ŠKOLA

Razredni odjel

Ime i prezime
1.a Tomislav Jelić
1.b Aleksandra Bračko
1.c Marija Hodalić Peradin
2.a Sonja Lovrenčić
2.b Mirjana Nemec
2.c Ljiljana Šimeg Salajpal
3.a Matija Rušak
3.b Melinda Petrić
3.c Mladen Balija
4.a Hrvoje Povijač
4.b Elizabet Špičak
4.c Tamara Kopričanec
5.a Ivana Prka
5.b Jelena Kovač
5.c Sanja Jalšić
5.d Laura Špernjak
6.a Tanja Pobi Težak
6.b Ivana Širić
6.c Mirjana Miklić
6.d  
7.a Natalija Radotović
7.b Sanja Šijak
7.c Tihomir Kvakarić
7.d Jadranko Vlahina
8.a Ivana Petričević
8.b Irena Gregurec-Tomiša
8.c Verica Ujlaki
8.d Marijana Dukarić
   
   
JAGNJEDOVEC
1.-3. Mirela Cvrtila
2.-4. Dražen Kovačić
   
REKA
1. Manuela Juranec Balint
2. Radmila Golubović
3. Željka Burić
4. Sandra Kanisek