PROGRAMI KOJE PROVODIMO U NAŠOJ ŠKOLI

U našoj školi provodimo nacionalne i međunarodne programe i to su:

1. GLOBE program

2. Program Međunarodnih eko-škola

3. CAP - program

4. Školski preventivni program – prevencija nasilja i ovisnosti – temeljem nacionalnog programa

5. Program  prevencije i smanjivanje zlouporabe sredstva ovisnosti - temeljem nacionalnog programa

6. Unicef – Škole bez nasilja

7. „Otvoreni kišobran“- prevencija ovisnosti

8. Trening socijalnih vještina – LARA

9. "Škole za Afriku"

Provodimo i godišnje projekte:

1. Cyberbullying i prevencija nasilja– samostalno i u suradnji s PU Koprivnica

2. Imam pravo na drugačije mišljenje

3. Kampanja "Jedno od pet"

4. "Nisi sam"

5. "Živim život bez nasilja"