Raspored dopunskog rada 2019.

 

NASTAVNI PREDMET I UČITELJ

DATUM I VRIJEME

UKUPAN BROJ SATI

MATEMATIKA

(KATARINA HUDELIST)

19. lipnja od 9:00 sati

12

MATEMATIKA

(ŽELJKA HANŽEK)

26. lipnja od 9:00 sati

25

HRVATSKI JEZIK

(MARIJA LEVAK)

21. lipnja od 9:00 sati

25

FIZIKA

(BORIS TONC)

26. lipnja od 9:00 sati

15

 

Privitak: Raspored dopunskog rada 2019.pdf