Mathema u Koprivnici 2023.

Organizator natjecanja je Udruga mladih koprivničkih matematičara uz potporu Županije i našeg grada Koprivnice. Ove godine smo sudjelovali s čak 15 ekipa na najvećem ekipnom matematičkom natjecanju, Mathema u Koprivnici 2023. Na natjecanju se okupilo od 40 do 50 ekipa po svakoj kategoriji natjecanja (kategorije su od trećeg razreda osnovne škole, do drugog razreda srednje škole).

Poveznica na dokument: Mathema 2023.