„Gibaj se i rasti zdravo“

1.a razredni odjel, učiteljica Suzana Hergotić,  i 4. razredni odjel – smjer fizioterapeut, Srednje škole i Koprivnica, mentorica Ana Prentašić, fizioterapeut i kineziolog.

Osobitu pozornost u svom radu posvećujem zdravstvenom odgoju učenika u svim generacijama tako sam i od ove školske godine 2015./2016. započela suradnju sa prof. kineziologije i fizioteraputkinje Anom Prentašić.

Primijećeno je kroz istraživanja svjetske zdravstvene organizacije, ali i u istraživanjima provedenih u Republici Hrvatskoj da sve više mladih ima problem s prekomjernom  tjelesnom masom, poteškoće u lošem držanju, sve manje djece i mladih bavi s sportskim aktivnostima pa je stoga potrebito  djelovati preventivno kroz sve razine odgoja i obrazovanja djece i mladih. "Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podsjeća nas da je zdravlje više od tjelesnog, da ima mentalne i socijalne dimenzije koje je nemoguće odvojiti.  U osiguravanju zaštite mentalnog zdravlja važno je pomoći učenicima prepoznati vrijednost njihovih osjećaja i mišljenja jer jedino tako mogu razviti osjećaj vlastite vrijednosti."(Kurikulum zdravstvenog odgoja; str.3.)

Ciljevi projekta:

  - prevenirati razvoj deformacije kralježnice, spuštenih stopala

  - prevenirati pretilost i loše držanja te loših posturalnih navika i deformacija lokomotornog sustava kod

    djece

  - poticati zdravo življenje

  - poticati sve oblike fizičke aktivnosti prema planu i programu rada u 1.r

  - poučavati  o ergonomiji stanovanja i življenja

  - razvijati socijalne  vještine među učenicima

  - uključiti se u suradnju i suradnički učiti  u lokalnoj zajednici

Vježbe se odvijaju prema unaprijed planu rada projekta. Individualnim radom učenici suradničkim učenjem demonstriraju vježbe i razne ciljane programe fizioterapije.

Učenici 1.a razrednog odjela s radošću uče određene vježbe, rade u paru i grupi, igraju se poučne igre i međusobno druže. S veseljem, marljivo i mnogo truda učenici 4. razreda smjera fizioterapeut praktično demonstriraju učenicima svoja znanja uz mentoricu Anu Prentašič.

Projekt je prepoznat na nacionalnom nivou te nagrađen financijskim sredstvima Zaklade za razvoj civilnog društva ZAMAH. Financijska sredstva će se utrošiti u nabavu rekvizita za vježbanje na veliku radost svih sudionika projekta, osobito voditeljice projekta, prof. Ane Prentašić.

Učiteljica Suzana Hergotić

Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo
Gibaj se i rasti zdravo

„MOST“– e Twinning projekt i videokonferencijska nastava

        Primijećeno je da s naglim napredovanjem informacijskih tehnologija, dolazi i do potrebe razvoja novih kompetencija učenika u školi. Pripremiti učenike za cjeloživotno učenje od rane dobi. Podučavati učenike društvenim i građanskim kompetencijama, kulturnoj osviještenosti i izražavanju, komunikaciji na materinjem jeziku ( stranom jeziku), promicati suradnju kroz interaktivno učenje. Pripremati učenike i uputiti ih na samostalno učenje i projektno učenje.

        Uključena u mrežu eTwinning koja meni, ali i svim drugim učiteljima i  učenicima pruža  prilike za suradnjom u radu  na projektima. Učitelji mogu pristupitimrežnim alatima i materijalima za učenje, povezivati ses kolegama i sudjelovati u radionicama i korisničkim zajednicama.

        eTwinningom se školama pomaže u stvaranju poticajnog okruženja za međukulturnu suradnjuučenika, učitelja.Mrežna stranica izvrsna je  za razmjenu ideja, iskustava i savjeta, daje mogućnost uključivanja u razne tematske skupine i forume, kao i prilike poučavanja preko interneta i Webinara koja razvijaju učiteljeve  i učeničke IKT vještine.

        I ove školske godine krenula sam u inovativne načine motivacije učenika za učenje. Putem  eTwinning – a započela sam projekt sa kolegicama iz Zagreba i Šibenika pod nazivom „Most prijateljstva“, a koji  uključuje učenike prvih razreda.

        Važno je ostvariti ishode prema NPIP za 1. razred uz određene teme nastavnih predmeta i aktivnosti. Kroz redovnu nastavu, izvanučioničku i videokonferencijsku nastavu učenici će realizirati svoje aktivnosti planirane NPIP- za 1. razred osnovne škole Surađivati sa suučenicima u razrednom odjelu, ali i zajedno osmisliti aktivnosti u zajedničkom projektu "Most" kroz sve nastavne predmete.

Ostvariti suradnju sa vršnjacima u razrednom odjelu, ali i iz drugih gradova. 15.1. održana je videokonferencija sa 1. A razrednim odjelom iz OŠ „Borovje“.

         Svaki razred predstavio je svoju školu, ukratko su prikazali osobnosti svoga grada.Učenici su recitirali pjesme zavičajne tematike „Dobro jutro Podravina“, Zlatka Nemet Lojan, pikazali svoje  plakate o posebnostima Koprivnice. „Koprivnica grad bicikla, sporta te poznate menifestacije u našem gradu.Ispričali o imenu svoga grada i svoje škole.Upoznali su učenike iz 1.a razreda OŠ „Borovje“, saznali o imenu grada Zagreba i smješataju njihove škole. Učenici su pokazali da su uistinu sa srcem u školi, jer su pjevali pjesmu o školi i predstavili svoje mnoge aktivnosti koje su imali sa svojom učiteljicom Željkom Zagorac.

        Naš projekt ima i svoje zadaće. Dogovorili smo se da ćemo ih vrijedno činiti i pomoći jedni drugima u radu, razmijenjivati ideje. Svi s nestrpljenjem očekujemo novu videokonferenciju sa novim prijateljima koji su nam se priključili u naš e Twining projekt pod nazivom „Most“.

Učiteljica Suzana Hergotić

1

Novi prijatelji iz Zagreba


 

2

Pozdrav prijateljima iz Borovja - videokonferencija


 

3

Učenici 1a i videkonferencija


 

4

Učenici OŠ Borovje


 

5

Učimo o Zagrebu